ขายโรงงาน รง.4 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 10 ไร่ 1 งาน (5,000 ตารางเมตร) อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

ขายโรงงาน รง.4 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 10 ไร่ ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

ติดถนนสาธารณะ และ ติดแม่น้ำท่าจีน มีบ่อบำบัดน้ำเสีย 4 บ่อ
เคยทำโรงงานผ้า และ ผลิตเครื่องสำอางProtected by Copyscape