การจัดสภาพโรงงานให้ปลอดภัย (ENVIRONMENT AND PLANT LAYOUT)

ข้อแนะนำในการพิจารณาวางผังโรงงานเครื่องจักรกล

จัดวางเครื่องจักรกลให้ไกล้แหล่งแสงสว่างธรรมชาติ
จัดเครื่องจักรกลที่มีขนาดใหญ่ไว้ใกล้ทางเข้าออ
จัดเครื่องจักรขนาดใหญ่ไว้ในที่ที่รอก หรือ เครนเข้าไปถึงเพื่อสะดวกต่อการทำงาน
จัดเครื่องเจียรไน ในที่ที่ฝุ่น หรือ ประกายไฟไม่แผ่ขยายไปถึง และควรตั้งใกล้ เครื่องกลึง เครื่องเจาะProtected by Copyscape