เช่าโรงงาน เช่าคลังสินค้า บางชัน

เช่าอาคารย่อย : โรงงานขนาดใหญ่ทำเลดี ริมถนนหลัก บริเวณ อุตสาหกรรมบางชัน ปล่อยอาคารบางส่วนให้เช่า ท่านที่สนใจเช่าอาคาร ขอให้แจ้งรายละเอียด ขนาดพท.ที่ต้องการให้เราทราบ แล้วโทรสอบถามรายละเอียดเพื่อจัดหาพท.ให้ โทร 085 715 0314
โรงงานขนาดใหญ่ทำเลดี ริมถนนหลัก บริเวณ อุตสาหกรรมบางชัน ปล่อยอาคารบางส่วนให้เช่า
เช่าโรงงาน คลังสินค้า โกดัง บริเวณ อุตสาหกรรมบางชัน


Protected by Copyscape


%d bloggers like this: