ทำยังไง เมื่อมีโรงงานในหมู่บ้านจัดสรร

เป็นคำถามที่น้อยคนนักที่จะเจอกับตัวเอง แต่ถ้าใครได้เจอคำถามนี้กับตัวเองแล้ว ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ไม่ใช่เล่นๆ ขึ้นชื่อว่าโรงงาน ย่อมไม่มีใครอยากให้มาผุดใกล้ๆบ้านของตัวเอง ยิ่งโรงงานในหมู่บ้านจัดสรรแล้ว ก็ยิ่งไม่น่าจะมีเข้าไปใหญ่

จากหมู่บ้านที่เคยเงียบสงบ ก็จะอึกทึกครึกโครม เสียงดังน่ารำคาญ
จากตอนเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเคยสูดดมกลิ่นที่สะอาดบริสุทธิ์
แต่สภาพแวดล้อมก็ต้องเสียจากโรงงานที่ผุดขึ้นมาในหมู่บ้านจัดสรรแค่คิดก็ปวดหัวแล้ว แล้วเราจะทำยังไงดี

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกับคำว่า “โรงงาน” เสียก่อน โดยตามพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.2535 ได้กำหนดการจะเป็นโรงงานซึ่งควบคุมโดยกฏหมายโรงงานนั้น จะต้องมีองค์ประกอบครบ 3 ส่วนดังนี้

1.มีอาคาร สถานที่
2.ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป
3.ทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลาย สิ่งใดๆ ตามประเภทหรือชนิดกิจการ 104 ประเภท ที่ระบุในกฎกระทรวง(พ.ศ.2535)

อย่างไรก็ตามถึงแม้จะเข้าข่ายการเป็นโรงงานแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องขออนุญาตในการตั้งโรงงานเสมอไป เพราะยังมีการแบ่งประเภทของโรงงานออกเป็น 3 จำพวกด้วยกัน คือ

โรงงานจำพวกที่ 1 เป็นโรงงานที่สามารถประกอบกิจการได้ทันทีตามความประสงค์ของ ผู้ประกอบกิจการ แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง

โรงงานจำพวกที่ 2 เป็นโรงงานที่ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเช่นกัน และเมื่อจะเริ่มประกอบกิจการให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน

โรงงานจำพวกที่ 3 เป็นโรงงานที่ต้องได้รับอนุญาติก่อนจึงจะตั้งโรงงานได้

เมื่อพิจารณาแล้วว่าเป็นการตั้งโรงงานทที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ก็สามารถร้องเรียนไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้เข้ามาตรวจสอบการตั้งโรงงานดังกล่าวว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไร

ขณะเดียวกันในการดัดแปลงอาคารที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ตรงกับประเภทของการใช้ที่ดินไม่ว่าจะเป็นตามกฏหมายผังเมือง, กฎหมายสิ่งแวดล้อม, กฎหมายจัดสรรที่ดิน, กฎหมายควบคุมอาคาร ฯลฯ นอกจากจะแจ้งให้นิติบุคคลบ้านจัดเข้าไปดำเนินการแล้ว ยังสามารถร้องเรียนไปยังสำนักเขต, อบต., เทศบาล เพื่อให้เข้ามาตรวจสอบการดัดแปลงอาคารดังกล่าวได้เช่นกันที่มา : บ้านพร้อมอยู่ ฉบับที่ 193 เดือนธันวาคม 2557Protected by Copyscape


%d bloggers like this: