โรงงาน : ทะเบียนโรงงานดูได้จากที่ใด?

คำถาม
ทะเบียนโรงงานดูได้จากที่ใด?

คำตอบ
ดูได้จากแบบ ร ง 4 หรือใบประกอบกิจการโรงงาน

ข้อมูลจาก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

“ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องซื้อ-ขาย โรงงาน โกดัง ที่ดิน บ้าน และอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย”
โทร 085-715-0314
อีเมล์  FACTORY@FACTORYBUYSELL.COMProtected by Copyscape


%d bloggers like this: