โรงงาน : ขั้นตอนการดำเนินการประกอบกิจการโรงงาน , ของเสีย , จดทะเบียนเครื่องจักร , วัตถุอันตราย

ขั้นตอนดำเนินการ โรงงาน อุตสาหกรรม
         ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ 3
         ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตโรงงาน

ขั้นตอนดำเนินการจัดการกากอุตสาหกรรม
         ขั้นตอนการนำของเสียมาจัดการในประเทศ
         ขั้นตอนการส่งออกของเสียไปจัดการยังต่างประเทศ
         ขั้นตอนการขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานผ่านระบบ

ขั้นตอนดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร
         ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องจักร

ขั้นตอนดำเนินการวัตถุอันตราย
         ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและการต่ออายุ
         ขั้นตอนการแสดงการปฏิบัติงาน การแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และการต่ออายุ
         ขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้า/ส่งออกวัตถุอันตรายและการต่ออายุ
         ขั้นตอนการขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายและการต่ออายุ
         ขั้นตอนการขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายและการต่ออายุ
         ขั้นตอนการสมัครสมาชิกตามแบบ วอ./อก. 6.1
         ขั้นตอนการแจ้งข้อเท็จจริงตามแบบ วอ./อก. 6
 


กลับสู่หน้าแรก www.factorybuysell.com

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อเราได้ที่เบอร์ 0 85-715-0314 , factory@factorybuysell.com
© 2013–2019 prbaan , นายหน้า

%d bloggers like this:
บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
Google (66.249.79.84) วันนี้ เวลา 20.56 น.
Protected by Copyscape