ขายโรงงาน รง.4 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 10 ไร่ 1 งาน (5,000 ตารางเมตร) อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Factory for sale, size 10 rai, has Licence Factory (Rg. 4), Tha-Mai, Krathum-Baen District, Samut-Sakhon Province

Next to a public road and next to the Tha Chin River. There are 4 wastewater treatment ponds.

Has Licence Factory (Rg. 4).
Production factory in Fabric printing factory, printing ink export factory and cosmetics factory

(You can talk to government agencies first. Whether a factory can be set up or not Don’t worry.)

[Usable area size]

Fabric printing building 20.5 × 60 m. = 1,230 sq m.

Printing table building 20 × 87 m. (connected to the ink production building) = 1,740 sq m.

Cosmetics building 20×50 with 2 buildings = 1,000 sq m x2 = 2,000 sq m.

2-story office building (main house) = xxx sq m.

Worker housing in the back, 18 rooms = xxx sq m.

Worker housing, front 8 rooms = xxx sq m.

4 wastewater treatment ponds

= Usable area of more than 4,970 sq m.


Selling price 63 million baht, excluding machinery. All expenses at the Land Department are shared equally.

For more information or to make an appointment to see the place, contact
Line, Add Click: https://line.me/ti/p/dwUnTPlO2f
Line id : 0969549941
Facebook, click now: https://m.me/prbaan
WeChat id : prbaan
** Foreigners please contact via Chat (Line, Fb,WeChat).
Tel: 096-954-9941
Winner Estate Co., Ltd. accepts consignments for sale of houses, condos, land, factories.

工厂出售,尺寸 10 莱,有许可证工厂 (Rg. 4), Tha-Mai, Krathum-Baen District, Samut-Sakhon 省

毗邻公共道路,毗邻 Tha Chin 河。 有污水处理池4个。

拥有许可证工厂(Rg. 4)。
生产工厂有面料印花厂、油墨出口厂、化妆品厂

(可以先跟政府机构沟通,能不能办工厂不用担心。)

[使用面积大小]

织物印花大楼20.5 × 60 m。 = 1,230 平方米。

打印台建筑 20 × 87 m。 (与油墨生产大楼相连)= 1,740 平方米。

化妆品大楼 20×50 2 栋 = 1,000 平方米 x2 = 2,000 平方米。

2层办公楼(主屋)=xxx平方米。

工人住房在后面,18 间 = xxx 平方米。

工人住房,前面 8 个房间 = xxx 平方米。

4个废水处理池

= 实用面积超过4,970平方米。


售价6300万泰铢,不包括机械。 土地部门的所有费用均摊。

如需了解更多信息或预约参观该地点,请联系
线路,添加点击:https://line.me/ti/p/dwUnTPlO2f
线路号码:0969549941
Facebook,立即点击:https://m.me/prbaan
微信号:prbaan
** 外国人请通过聊天(Line、Fb、微信)联系。
电话:096-954-9941
Winner Estate Co., Ltd. 接受房屋、公寓、土地、工厂的委托销售。

ขายโรงงาน ขนาด 10 ไร่ มีใบรง.4 ท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร

ติดถนนสาธารณะ และ ติดแม่น้ำท่าจีน มีบ่อบำบัดน้ำเสีย 4 บ่อ

มีใบ รง.4
โรงงานผลิตในด้าน โรงงานพิมพ์ผ้า, โรงงานผลิตหมึกพิมพ์ส่งออก และ โรงงานผลิตเครื่องสำอาง

(พาไปคุยกับหน่วยงานรัฐก่อนได้ครับ ว่าตั้งโรงงานได้หรือไม่ ไม่ต้องกังวลครับ)

[ขนาดพื้นที่ใช้สอย]

อาคารพิมพ์ผ้า 20.5 × 60 ม. = 1,230 ตรม.

อาคารโต๊ะพิมพ์ 20 × 87 ม. (อยู่เชื่อมกับอาคารผลิตหมึก) = 1,740 ตรม.

อาคารเครื่องสำอาง 20×50 มี 2 ตึก = 1,000 ตรม x2 = 2,000 ตรม.

อาคารสำนักงาน 2 ชั้น (บ้านใหญ่) = xxx ตรม.

บ้านพักคนงาน ด้านหลัง 18 ห้อง = xxx ตรม.

บ้านพักคนงาน ด้านหน้า 8 ห้อง = xxx ตรม.

บ่อบำบัดน้ำเสีย 4 บ่อ

= พื้นที่ใช้สอยมากกว่า 4,970 ตรม.


ราคาขาย 63 ล้านบาท ไม่รวมเครื่องจักร ค่าใช้จ่ายที่กรมที่ดินทั้งหมดฝ่ายละครึ่งเท่าๆกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดชมสถานที่ติดต่อ
Line, Add Click: https://line.me/ti/p/dwUnTPlO2f
Line id : 0969549941
Facebook, click now: https://m.me/prbaan
WeChat id : prbaan
** Foreigners please contact via Chat (Line, Fb,WeChat).
โทร : 096-954-9941
บ.วินเนอร์เอสเตท จำกัด รับฝากขายบ้าน คอนโด ที่ดิน โรงงาน

ขายโรงงานกระทุ่มแบน
ขายโรงงานท่าไม้
ขายโรงงานสมุทรสาคร
ขายโรงงาน10ไร่
ขายโรงงานกระทุ่มแบน10ไร่
ขายโรงงานท่าไม้10ไร่
ขายโรงงานสมุทรสาคร10ไร่
กระทุ่มแบน
ท่าไม้
ท่าเสา
สมุทรสาคร
Krathum Baen
Tha Mai
Tha Sao
Samut Sakhon
Krathum Baen 工厂出售
塔迈工厂出售
龙仔厝工厂出售
工厂出售 10 莱
Krathum Baen 工厂出售,10 莱
Tha Mai 工厂出售,10 莱
龙仔厝工厂出售,10莱
Krathum Baen factory for sale
Tha Mai factory for sale
Samut Sakhon factory for sale
Factory for sale 10 rai
Krathum Baen factory for sale, 10 rai
Tha Mai factory for sale, 10 rai
Samut Sakhon factory for sale, 10 rai
ขายโรงงาน 10 ไร่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร,
ขายโรงงาน 10 ไร่ สมุทรสาคร,
ขายโรงงาน 10 ไร่ กระทุ่มแบน,
ขายโรงงาน 10 ไร่ ท่าเสา,
ขายโรงงาน 10 ไร่ ท่าไม้,
ขายโรงงาน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 10 ไร่,
ขายโรงงาน สมุทรสาคร 10 ไร่,
ขายโรงงาน กระทุ่มแบน 10 ไร่,
ขายโรงงาน ท่าเสา 10 ไร่,
ขายโรงงาน ท่าไม้ 10 ไร่,
ขายโรงงาน 5000 ตร.ม.,
Factory for sale, 10 rai, Krathum Baen, Samut Sakhon,
Factory for sale 10 rai, Samut Sakhon,
Factory for sale 10 rai Krathum Baen,
Factory for sale 10 rai Tha Sao,
Factory for sale 10 rai Tha Mai,
Factory for sale, Krathum Baen, Samut Sakhon, 10 rai,
Factory for sale, Samut Sakhon, 10 rai,
Factory for sale, Krathum Baen, 10 rai,
Factory for sale Tha Sao 10 rai,
Factory for sale 5000 sq m.,
Factory for sale Tha Mai 10 rai,
工厂出售, 10 rai, Krathum Baen, Samut Sakhon,
工厂出售 10 rai, 龙仔厝,
工厂出售 10 rai Krathum Baen,
工厂出售 10 rai Tha Sao,
工厂出售 10 rai Tha Mai,
工厂出售, Krathum Baen, Samut Sakhon, 10 rai,
工厂出售, 龙仔厝, 10 rai,
工厂出售,Krathum Baen,10 莱,
工厂出售 Tha Sao 10 rai,
工厂出售 Tha Mai 10 rai,
出售厂房5000平方米,
Protected by Copyscape


%d bloggers like this: